Serdecznie zapraszamy na kurs medytacyjny z Beru Khyentse Rinpocze we wrześniu w Warszawie. Rinpocze został oficjalnie zaproszony przez Lama Ole Nydahl. Przeczytaj zaproszenie

09.09.

wykład „Droga Bodhisattwy” (19:00)

10.09.

inicjacja Zielonej Tary (11:00)

11.09.

inicjacja Żółtego Dzambali (11:00)

12.09.

spotkanie z Rinpocze w ośrodku Stupa House

Pobierz szczegółowy informator

Składka z tytułu uczestnictwa w kursie:

09.09.   60 zł

10.09.   90 zł

11.09.   90 zł

całość   240 zł

Buddyzm

"Tylko umysł może doświadczyć szczęścia. Mądry człowiek szuka go tam, gdzie można je przeżyć."

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia.

W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Nauczyciele

II Beru Khyentse Rinpoche

II Beru Khyentse Rinpocze jest jednym z najważniejszych lamów i dzierżawców przekazu linii Karma Kagyu buddyzmu tybetańskiego.

Rozpoznany przez Jego Świątobliwość XVI Karmapę Rangdziung Rigpi Dordże w 1955 roku jako reinkarnacja i emanacja umysłu Dziamjanga Khyentse Wangpo, jednego z najważniejszych nauczycieli i wizjonerów buddyzmu w historii Tybetu. Został intronizowany i objął zwierzchnictwo nad klasztorem Nangczen w Tybecie. W wieku trzynastu lat, przeczuwając konsekwencje chińskiej rewolucji kulturalnej, poprowadził swoich mnichów i uczniów świeckich drogą górską do Mainpat w Indiach, gdzie założył klasztor i ośrodek odosobnieniowy.

Rinpocze odbył intensywne studia filozofii buddyjskiej oraz praktykował zaawansowane techniki Wadżrajany, otrzymując instrukcje i inicjacje od największych mistrzów medytacji m.in. od: Jego Świątobliwości XVI Karmapy, Dzongsa Kenpo Czimej Rinpocze, Kalu Rinpocze, Dilgo Kyentse Rinpocze, Jego Świątobliwości Sakja Trizina i XIV Dalajlamy.

Kontynuował w ten sposób tradycję ruchu Rime, założonego przez swoich poprzedników – I Beru Kyentse Rinpocze, Dziamjanga Khyentse Wangpo i Dziamgona Kongtrula Rinpocze. Ruch Rime był wspaniałą ideą, zabiegającą o wolność od sekciarstwa i podtrzymanie wszystkich tradycji buddyjskich. I Beru Khyentse Rinpocze miał uczniów ze wszystkich szkół buddyzmu, praktykujących pod jego okiem niezależnie od przynależności do linii. Jego uczniami byli m.in. Jego Świątobliwość XV Karmapa Kacziab Dordże (który był jednocześnie guru Beru Khyentse Rinpocze) i Kandro Ordzien Tsomo, jogiczna partnerka XV Karmapy.

W 1975 roku II Beru Khyentse Rinpocze zakończył czteroletnie odosobnienie i zajął się zakładaniem i odbudową klasztorów w Indiach i Nepalu, spełniając tym samym przepowiednię z dzieciństwa – jeszcze jako nierozpoznany tulku uwielbiał bawić się w budowanie klasztorów. Z jego inicjatywy powstały klasztory w Bodhgaja i Katmandu, odbudował też klasztor Sakja w Tybecie. Rinpocze jest fundatorem Tharjay Charitable Foundation - organizacji wspierającej budowę mostów, szkół i ośrodków zdrowia we Wschodnim Tybecie oraz wspomaga aktywnie społeczność lokalną, zapewniając pomoc m.in. ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi w Nepalu.

Mimo wielu aktywności charytatywnych, II Beru Khyentse Rinpocze nie ustaje w nauczaniu jako jogiczny mistrz medytacji i dzierżawca przekazu. Podróżuje po całym świecie, udzielając nauk i inicjacji. Szczególnie znany jest w Azji Południowo-Wschodniej i na Antypodach. W Europie Rinpoche udzielał mi.n inicjacji Kalaczakry (Benalmadena 2009), Gampopy (Benalmadena 2009), Wadżrajogini (Ateny 2010) i Mandziuśriego (Budapeszt 2011). Polskę odwiedził dwukrotnie . Po raz pierwszy w roku 1984 udzielał nauk w Krakowie, a w 1989 roku w Warszawie.

Rinpocze jest ojcem rozpoznanego przez XVII Karmapę urodzonego w 1995 roku, IV Jamgona Kongtrula Rinpocze.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl to wysoko wykwalifikowany nauczyciel medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu znajdującej się pod duchowym przewodnictwem 17 Karmapy Taje Dordże.

Lama Ole pochodzi z Danii i od początku lat 70 naucza buddyzmu Diamentowej Drogi dając wykłady i prowadząc kursy medytacyjne oraz zakładając świeckie ośrodki - miejsca w których wszyscy zainteresowani buddyzmem mogą zgłębiać nauki Buddy i medytować.

Jest autorem licznych książek o buddyzmie, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych na wiele europejskich języków. Lama Ole nieustannie podróżuje, wykłada na całym świecie na uniwersytetach i w innych miejscach publicznych. Na jego wykładach można usłyszeć podstawowe informacje na temat buddyzmu oraz dowiedzieć się, jak nauki Buddy mogą pomóc w codziennym życiu. Podczas wszystkich wykładów Lama Ole prowadzi medytacje, a chętnym udziela buddyjskiego Schronienia.

Lama Ole prowadzi również kilkudniowe kursy medytacyjne, które są okazją do wspólnej praktyki oraz szczegółowych wyjaśnień nauk Buddy.

Miejsce wydarzenia

Hala Sportowa Reduta

ul. Redutowa 37
Warszawa, Wola

Zobacz na mapie

Kontakt

Dodatkowe informacje o kursie: kurs@buddyzm.pl

Kontakt dla mediów: media@buddyzm.pl